Welcome to our online store

WYPRZEDAŻ TRWA - WYBRANE MODELE KUPISZ AŻ 145 ZŁ TANIEJ! SPRAWDŹ >>

Refundacja na okulary? To proste!
Sprawdź jak kupić nowe Muscaty i nie wydać ani złotówki.

Czy wiesz, że możesz otrzymać swoje Muscaty za darmo?

Poniżej wyjaśniamy dlaczego warto zainteresować się tematem refundacji okularów przez pracodawcę, jakie wymogi trzeba spełnić, oraz czego my (i Ty) potrzebujemy, by Twoje nowe oprawki nie wpływały na domowy budżet :) 
Zapraszamy do lektury!


Co mówi prawo?

Pracodawca jest zobowiązany do sfinansowania okularów pracownikowi, który pracuje przy komputerze, i u którego lekarz optometrysta stwierdził wadę wzroku. 

Zgodnie z art. 2376 § 1 i 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.), pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi środki ochrony indywidualnej, które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach. Art. 23715 § 1 i 2 K.p. wskazuje natomiast, iż Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej określi, w drodze rozporządzenia, ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące prac wykonywanych w różnych gałęziach pracy oraz, że Ministrowie właściwi dla określonych gałęzi pracy lub rodzajów prac w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej oraz Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej określą, w drodze rozporządzenia, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące tych gałęzi lub prac.

Zapewnienie okularów korygujących wzrok może oznaczać wręczenie pracownikowi okularów w formie rzeczowej, ale również zapłatę za okulary lub zwrot poniesionych kosztów.

Ile pieniędzy otrzymam lub zostanie mi zwrócone?

Wysokość refundacji zależy stricte od polityki firmy. Zapytaj o wysokość refundacji swojego Działu Kadr. Dzięki temu dowiesz się, ile możesz wydać i otrzymasz informację o formie rozliczenia (zapłata/zwrot kosztów). 

Własna działalność gospodarcza - czy mam jakieś szanse?

Zapytaj księgowość, czy przy charakterze Twojej działalności możesz wrzucić zakup okularów w koszty. Warto jednak pamiętać o interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia                 10 lutego 2009 r., sygn. ITPB1/415-790/08/AK, zgodnie z którą koszt okularów to wydatek o charakterze osobistym.

(…) wydatek na zakup okularów korekcyjnych ma na celu ochronę jego >>przedsiębiorcy<< zdrowia. Wydatki uwarunkowane stanem zdrowia osoby prowadzącej działalność gospodarczą należą do wydatków o charakterze osobistym. W sytuacji zaistnienia wady wzroku, czy też jej pogłębiania się, osoba fizyczna jest zmuszona do poczynienia zakupu okularów z odpowiednimi szkłami niezależnie od tego czy prowadzi działalność gospodarczą, czy też działalności takiej nie prowadzi. Tak więc, bezpośrednim celem jaki jest związany z ponoszeniem tego rodzaju wydatków jest ochrona wzroku, a nie osiągnięcie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Poniesienie wydatków na zakup okularów nie ma realnego wpływu na wysokość przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ani też związku z prowadzoną działalnością jako źródłem przychodów.

Co zrobić, by uzyskać zwrot za okulary?

Cały proces z naszej perspektywy jest prosty. Wystarczy nam informacja, że potrzebujesz faktury - a my ją wystawiamy na Ciebie (klienta) lub Twoją firmę, w zależności od wytycznych Działu Kadr w Twojej firmie. Następnie Ty rozliczasz się z Twoją firmą zgodnie z jej polityką płatności/zwrotów. W uwagach do faktury może widnieć dopisek, że są to okulary korekcyjne, do pracy przed komputerem, lub po prostu Twoje imię i nazwisko - jak wymagają kadry.

Co ważne, pozycja w towarach widniejących na FV zawsze będzie jedną pozycją. Nie rozdzielamy kosztu soczewek i kosztu oprawek. Pozycja na FV bedzie brzmieć OKULARY KOREKCYJNE Z SOCZEWKAMI KOREKCYJNYMI wraz z podanym numerem modelu oprawek, które wybrałeś.

Jak widzisz cały proces jest prosty i szybki  w realizacji. Jeśli masz pytania dotyczące całego procesu - skontaktuj się z nami!


Działaj i wymień swoje stare okulary na Muscaty za darmo!


Udostępnij ten wpis
Jak dobrać okulary do kształtu twarzy?