Polityka prywatności i plików cookies

Ostatnia aktualizacja: 30.04.2024

MUSCAT przywiązujemy dużą wagę do ochrony Twoich danych osobowych. Chcemy, żebyś był w pełni poinformowany w jaki sposób je przetwarzamy, dlatego stworzyliśmy niniejszy dokument. Polityka prywatności opisuje zasady gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych przez MUSCAT oraz prawa w zakresie danych osobowych przysługujące osobom, których dane dotyczą, zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).

Mając na uwadze czytelność dokumentu każdy cel przetwarzania opisaliśmy w osobnym, rozwijalnym punkcie tak aby z łatwością można było zapoznać się z interesującym fragmentem.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest 4MOSA S.A. z siedzibą w Warszawie, możesz się z nami skontaktować pisząc na adres ul. Domaniewska 47, 02-672 Warszawa, lub mailowo wysyłając wiadomość na skrzynkę: info@muscat.pl lub bezpośrednio z naszym inspektorem danych osobowych: iod@muscat.pl.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

MUSCAT chce być bliżej Was, dlatego w strategii działania uwzględnił potrzeby i preferencje Klientów. Jedni wolą przyjść do showroomów, drudzy cenią możliwość dokonania zakupów online. Chcąc sprostać takim oczekiwaniom zbieramy Wasze dane osobowe w czasie różnych procesów służących budowaniu relacji i obsłudze sprzedaży. Skorelowane z nimi cele przetwarzania przedstawiamy w punktach zbiorczo nazwanych Cele gromadzenia danych osobowych.

W tabelach znajdziesz informację na temat zakresu danych przetwarzanych w procesie, podstawy prawnej i wynikającego z niej obowiązku bądź dobrowolności ich podania oraz okresu przechowywania danych.

Stawiamy na przejrzystość przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Jeżeli będziesz miał jakiekolwiek pytanie dotyczące procesu lub zasad ich przetwarzania, skontaktuj się z nami.

Przetwarzamy Wasze dane zgodnie z prawem dbając o to, aby pozostały aktualne i prawidłowe. Dlatego co pewien czas będziemy przypominać Wam o konieczności aktualizacji danych wysyłając wiadomość na podany przez Was adres e-mail.

Cele gromadzenia danych osobowych

Rezerwacja wizyty u optometrysty
Zakres danych Podstawa przetwarzania danych Obowiązek/dobrowolność podania danych Okres przechowywania

Do rezerwacji terminu wizyty niezbędne są:

 1. dane identyfikacyjne
 2. dane kontaktowe (email wysyłamy informację o rezerwacji terminu, telefonicznie potwierdzamy wizytę)

art. 6 ust. 1 lit. b RODO czyli podejmujemy działania zmierzające do zawarcia i realizacji umowy z klientem.

W przypadku rezerwacji za pośrednictwem www.muscat.pl poprzez akceptację Regulaminu dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez nich nie będziemy w stanie zarezerwować Ci terminu wizyty.

Dane osobowe będą przetwarzane przez 3 miesięcy.

Dobór okularów przez optometrystę – usługa optometrysty
Zakres danych Podstawa przetwarzania danych Obowiązek/dobrowolność podania danych Okres przechowywania
W celu przeprowadzenia badania niezbędne są:
 1. dane identyfikacyjne
 2. dane dot. stanu zdrowia

art. 6 ust. 1 lit. b RODO – czyli podejmujemy działania w celu realizacji umowy na usługę doboru sposobu korekcji wad wzroku tak abyś mógł zamówić okulary (działania zmierzające do zawarcia i realizacji umowy z klientem)

art. 6 ust. 1 lit. b w związku z art. 9 ust. 2 lit. h RODO oraz 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawą z dnia 17 sierpnia 2023 r. 
o niektórych zawodach medycznych -  udzielamy  świadczenia zdrowotnego oraz wypełniamy  obowiązek związany z gromadzeniem dokumentacji medycznej wytworzonej przez optometrystę.

Podanie danych jest wymogiem ustawowym zw. z wykonaniem badania (dokumentowanie udzielenia świadczenia zdrowotnego) i jednocześnie warunkiem umownym, bez nich nie będziemy w stanie prawidłowo dobrać Ci okularów i zrealizować usługi.

Okres przechowywania dokumentacji reguluje ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (co do zasady okres ten wynosi 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego w niej wpisu). 

 

Sprzedaż produktów w showroomach
Zakres danych Podstawa przetwarzania danych Obowiązek/dobrowolność podania danych Okres przechowywania

W celu zawarcia umowy sprzedaży w schowroomie niezbędne są:

 1. dane identyfikacyjne
 2. dane kontaktowe (pozwalają nam zaproponować Ci na etapie produkcji możliwość skorzystania z modyfikacji zamówienia i powiadomić Cię o możliwości odbioru gotowych okularów)
 3. dane dot. wady wzroku (jeśli kupujesz okulary korekcyjne)
 4. dane adresowe (jeśli potrzebujesz faktury imiennej lub zamawiasz dostawę okularów do domu)

art. 6 ust. 1 lit. b RODO czyli podejmujemy działania zmierzające do zawarcia i realizacji umowy z klientem.

W związku z przetwarzaniem danych wrażliwych uzyskujemy od Ciebie zgodę na ich przetwarzanie w oparciu o art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez nich nie będziemy w stanie świadczyć Ci usługi jakiej oczekujesz.

W przypadku braku zgody lub wycofaniu zgody na przetwarzanie danych o stanie zdrowia usługa nie może być wykonana.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Klienta przez Sprzedawcę, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Sprzedawcy na rzecz Klienta. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń tj. 6 lat od zakończenia roku, w którym została zawarta umowa.

Powiadomienie o dostępności wybranych produktów
Zakres danych Podstawa przetwarzania danych Obowiązek/dobrowolność podania danych Okres przechowywania

W celu uruchomienia powiadomień na stronie www.muscat.pl potrzebujemy następujących danych:

 1. adres email

art. 6 ust. 1 lit. b RODO czyli podejmujemy działania na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Dane podajesz dobrowolnie. Kontakt za pośrednictwem adresu e-mail jest najwygodniejszy.

Dane będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy.

To czas, w którym z pewnością nasze półki sklepowe będą z powrotem zapełnione i będziemy mogli powiadomić Cię o dostępności wybranych oprawek.

Domowa przymierzalnia
Zakres danych Podstawa przetwarzania danych Obowiązek/dobrowolność podania danych Okres przechowywania

W celu wykonania na rzecz Klienta usługi przymierzenia wybranych modeli okularów w domu, zbierane są za pośrednictwem www.muscat.pl następujące dane osobowe:

 1. dane identyfikacyjne
 2. dane kontaktowe (telefon komórkowy w celu weryfikacji danych osobowych za pomocą SMS oraz uzgodnienia sprawnego zwrotu towaru)
 3. dane adresowe (w celu zrealizowania dostawy)

Realizując ten cel działamy na podstawie przesłanki z art. 6 ust. 1 lit. b RODO czyli podejmujemy działania zmierzające do zawarcia i realizacji umowy z klientem.

Usługa przeznaczona jest dla Klientów posiadających Konto w sklepie www.muscat.pl

Do zawarcia umowy dochodzi poprzez akceptację Regulaminu udostępnionego na stronie www.muscat.pl.

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez nich nie będziemy w stanie umożliwić Ci korzystanie z domowej przymierzalni.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Klienta przez Sprzedawcę, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Sprzedawcy na rzecz Klienta. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń.

Prowadzenie Konta w sklepie internetowym www.muscat.pl
Zakres danych Podstawa przetwarzania danych Obowiązek/dobrowolność podania danych Okres przechowywania

W celu zawarcia umowy na prowadzenie konta na www.muscat.pl niezbędne są:

 1. dane identyfikacyjne
 2. dane kontaktowe (na podany adres e-mail przychodzi potwierdzenie założenia Konta, stanowi on również identyfikator użytkownika)

art. 6 ust. 1 lit. b RODO czyli podejmujemy działania zmierzające do zawarcia i realizacji umowy z klientem.

W przypadku prowadzenia Konta na www.muscat.pl jest to zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez akceptację Regulaminu udostępnionego na stronie www.muscat.pl.

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez nich nie będziemy w stanie świadczyć Ci usługi.

Założenie konta w Sklepie umożliwia Ci m.in. dostęp do przekazanych przez Ciebie danych, w tym historii Twoich zakupów, i wykonywanie niektórych praw związanymi z przetwarzaniem danych.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu rezygnacji z prowadzenia Konta przez Klienta lub rezygnacji z tej usługi przez MUSCAT.

Żądanie usunięcia konta należy wysłać pod adres: info@muscat.pl bądź zrealizować je samodzielnie w zakładce Moje konto.

Sprzedaż produktów w sklepie internetowym www.muscat.pl
Zakres danych Podstawa przetwarzania danych Obowiązek/dobrowolność podania danych Okres przechowywania

W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.muscat.pl niezbędne są:

 1. dane identyfikacyjne
 2. dane kontaktowe (pozwalają nam zaproponować Ci na etapie produkcji możliwość skorzystania z modyfikacji zamówienia i powiadomić Cię o możliwości odbioru gotowych okularów)
 3. dane dot. wady wzroku (jeśli kupujesz okulary korekcyjne)
 4. dane adresowe (jeśli potrzebujesz faktury imiennej lub zamawiasz dostawę okularów do domu)

art. 6 ust. 1 lit. b RODO czyli podejmujemy działania zmierzające do zawarcia i realizacji umowy z klientem.

Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi za pośrednictwem www.muscat.pl. W związku z powyższym świadczymy Ci również usługę elektroniczną w oparciu o ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Ci zawierania umów na odległość.

W związku z przetwarzaniem danych wrażliwych uzyskujemy od Ciebie zgodę na ich przetwarzanie w oparciu o art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez nich nie będziemy w stanie świadczyć Ci usługi jakiej oczekujesz.

W przypadku braku zgody lub wycofaniu zgody na przetwarzanie danych o stanie zdrowia usługa nie może być wykonana.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Klienta przez Sprzedawcę, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Sprzedawcy na rzecz Klienta. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń, tj. 6 lat licząc od zakończenia roku, w którym umowa została zawarta.

Wystawianie i gromadzenie dowodów księgowych
Zakres danych Podstawa przetwarzania danych Obowiązek/dobrowolność podania danych Okres przechowywania

W celu wystawienia faktury vat/rachunku imiennego niezbędne są:

 1. dane identyfikacyjne
 2. dane adresowe

art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych.

Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych uniemożliwi wystawienie dokumentu.

Dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od zakończenia roku, w którym dowód księgowy był wystawiony. Okres przechowywania wynika z obowiązujących w tym zakresie przepisów praw, w tym ustawy o rachunkowości.

W przypadku sprzedaży w schowroomach administratorem danych w ww. procesie pozostaje spółka prowadząca schowroom. Obowiązek informacyjny udostępniany jest na miejscu. 4Mosa S. A. uzyskuje dostęp do tych danych w wewnętrznych celach administracyjnych grupy kapitałowej – podstawą prawną uzyskiwania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes (tj. kwestie organizacyjne).

Dostawa na wskazany adres
Zakres danych Podstawa przetwarzania danych Obowiązek/dobrowolność podania danych Okres przechowywania

W celu wysłania zamówienia na wskazany adres potrzebujemy następujących danych:

 1. dane identyfikacyjne
 2. dane adresowe
 3. dane kontaktowe (telefon komórkowy wymagany przez firmy transportowe)

art. 6 ust. 1 lit. b RODO czyli podejmujemy działania zmierzające do realizacji umowy z klientem.

Podanie danych jest warunkiem umownym, bez nich nie będziemy w stanie świadczyć Ci usługi jakiej oczekujesz.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Klienta przez Sprzedawcę, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Sprzedawcy na rzecz Klienta. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń, tj. 6 lat od zakończenia roku, w którym została zawarta umowa.

Odstąpienie od umowy
Zakres danych Podstawa przetwarzania danych Obowiązek/dobrowolność podania danych Okres przechowywania

W celu odstąpienia od umowy potrzebujemy następujących danych:

 1. dane identyfikacyjne
 2. dane adresowe
 3. dane kontaktowe
 4. dane dotyczące transakcji
 5. numer konta bankowego (w celu zwrotu środków)

art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. realizacji prawa klienta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą o Prawach konsumenta.

Prawo to nie dotyczy okularów ze szkłami korekcyjnymi.

Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych uniemożliwi zrealizowanie prawa przez Klienta

W związku ze skorzystaniem z praw odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą a dokumentację z nią związaną przechowuje się przez okres 6 lat.

Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń, tj. 6 lat od zakończenia roku, w którym została zawarta umowa.

Wsparcie dla klientów
Zakres danych Podstawa przetwarzania danych Obowiązek/dobrowolność podania danych Okres przechowywania

W celu obsługi zapytań od Klientów uruchomiliśmy różne kanały kontaktu z nami (formularz kontaktowy na www.muscat.pl, komunikatory na platformach społecznościowych).

Aby pomóc Ci potrzebujemy uzyskać od Ciebie:

 1. dane identyfikacyjne (imię, nick)
 2. dane kontaktowe (email, telefon)
 3. dane dotyczące transakcji (jeśli jesteś naszym klientem)
 4. jeśli kontaktujesz się z nami przez profile społecznościowe uzyskujemy dostęp do upublicznionych przez Ciebie danych np. wizerunku

Dane pozyskane w ten sposób przetwarzamy tylko w celach wynikających z treści korespondencji lub w celu nawiązania kontaktu na w przyszłości jeśli taka jest Twoja wola.

Jeżeli nie zawarłeś z nami umowy wówczas swoje działania opieramy na uzasadnionym interesie Administratora czyli na podstawie przesłanki z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w przeciwnym razie korespondencje traktujemy jako realizację umowy na podstawie przesłanki z art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub nasz obowiązek prawny (np. reklamacje) na podstawie przesłanki z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Jeśli kontaktujesz się z nami przez infolinię przed realizacją połączenia z konsultantem informujemy Cię, że rozmowa jest nagrywana – pozostając na linii wyrażasz zgodę na nagrywanie.

Podanie danych jest dobrowolne, ale bez nich nie będziemy w stanie udzielić Ci odpowiedzi na Twoje zapytanie.

Dane przetwarzamy do czasu udzielenia Ci odpowiedzi, następnie archiwizujemy i przechowujemy przez okres 6 miesięcy. Jeśli nie zawarłeś z nami umowy i nie chcesz, abyśmy przechowywali dane przez ww. okres możesz wnieść sprzeciw.

Konwersacja z portali społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, Tik Tok nie jest przez nas przechowywana poza serwerem podmiotów prowadzących je. Możesz w każdym momencie jako użytkownik tych serwisów usuną te dane z poziomu własnego konta, zasady przetwarzania danych regulują ich administratorzy tych serwisów we własnych regulaminach.

Nagrania z infolinii są usuwane po 21 dniach od nagrania rozmowy.

Chatbot na stronie www.muscat.pl
Zakres danych Podstawa przetwarzania danych Obowiązek/dobrowolność podania danych Okres przechowywania

W celu obsługi zapytań od Klientów uruchomiliśmy na www.muscat.pl możliwość zadawania pytań przez chatbota.

Do udzielenia Ci odpowiedzi na pytania dotyczące asortymentu, warunków sprzedaży nie potrzebujemy Twoich danych osobowych, ale jeżeli pytanie dotyczy transakcji, którą z nami zawarłeś musisz nam podać następujące informacje:

 1. dane identyfikacyjne (imię i nazwisko)
 2. dane kontaktowe (email, telefon)
 3. dane dotyczące transakcji

Jeżeli nie zawarłeś z nami umowy wówczas swoje działania opieramy na uzasadnionym interesie Administratora czyli na podstawie przesłanki z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w przeciwnym razie korespondencje traktujemy jako realizację umowy na podstawie przesłanki z art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub nasz obowiązek prawny (np. reklamacje) na podstawie przesłanki z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Podanie danych jest dobrowolne, ale bez nich nie będziemy w stanie udzielić Ci odpowiedzi na Twoje zapytanie.

Tą drogą nie gromadzimy danych osobowych.

Konwersacja po 48 h zostaje usunięta.

Rozpatrywanie reklamacji
Zakres danych Podstawa przetwarzania danych Obowiązek/dobrowolność podania danych Okres przechowywania

W celu rozpatrzenia reklamacji potrzebujemy informacji, które umożliwią nam identyfikacje usługi wykonanej dla Ciebie lub dostarczonego towaru. W tym celu przetwarzamy następujące dane osobowe:

 1. dane identyfikacyjne
 2. dane kontaktowe (pozwalają nam informowanie Ciebie o etapie rozpatrywania Twojej reklamacji)
 3. dane dot. wady wzroku (jeśli kupowałeś okulary korekcyjne)
 4. dane adresowe (jeśli zamawiałeś dostawę okularów do domu lub fakturę vat)
 5. numer konta bankowego (jeśli będzie następował zwrot pieniędzy)

art. 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z udzieleniem rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Podanie danych jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji, bez danych nie będziemy w stanie zidentyfikować usługi czy produktu, których dotyczą.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na rozpatrzenie reklamacji Klienta przez Sprzedawcę, a następnie archiwizowane przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Sprzedawcy na rzecz Klienta. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń, tj. 6 lat od zakończenia roku, w którym została zawarta umowa.

Dochodzenie i obrona przed roszczeniami
Zakres danych Podstawa przetwarzania danych Obowiązek/dobrowolność podania danych Okres przechowywania

W celu potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam, zapobiegania lub wykrywania oszustw – jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od klientów.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO przetwarzanie danych opieramy na prawnie uzasadnionym interesie Administratora

W procesie dochodzenia i obrony przed roszczeniami dochodzi do wtórnego przetwarzania danych pochodzące z wszystkich opisanych procesów, w których może dochodzić do egzekwowania praw i obowiązków stron.

Dane osobowe będą przechowywane do czasu zaspokojenia roszczeń.

Prowadzenie marketingu własnych towarów i usług za pośrednictwem newslettera, informacji push
Zakres danych Podstawa przetwarzania danych Obowiązek/dobrowolność podania danych Okres przechowywania

W celu informowania Klientów o rozwoju naszej marki, nowych produktach i usługach gromadzimy bazę osób zainteresowanych wysyłką newslettera i innych materiałów informacyjnych i promocyjnych.

Zgodę na wysyłkę informacji z wykorzystaniem kanału informacji zbieramy poprzez stronę internetową www.muscat.pl lub bezpośrednio w czasie wizyty w showroomie.

Aby wysyłać ci informacje handlowe potrzebujemy uzyskać od Ciebie:

 1. dane identyfikacyjne (imię, nick)
 2. dane kontaktowe (email, telefon komórkowy)

Będąc na stronie www.muscat.pl będziesz poproszony o wyrażenie zgody na kierowanie do Ciebie powiadomień push. W tym przypadku przetwarzane jest IP urządzenia.

Informacje dostarczamy Klientom na zasadach określonych w Regulaminie Usługi Newsletter, którego treść jest udostępniona na stronie www.muscat.pl. Do zawarcia umowy oświadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez wypełnienie formularza i akcentację Regulaminu, która oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na wykorzystanie adresu email do wysyłki informacji handlowych zgodnie z art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

W każdym newsletterze na końcu wiadomości umieszczony jest link służący do wypisania się z listy subskrybentów.

Podanie danych jest warunkiem zawarcie umowy, bez nich nie będziemy w stanie świadczyć Ci usługi, jakiej oczekujesz.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu rezygnacji Klienta z usługi lub rezygnacji przez MUSCAT z tego kanału dystrybucji informacji do Klientów.

Prowadzenie kont na portalach społecznościowych
Zakres danych Podstawa przetwarzania danych Obowiązek/dobrowolność podania danych Okres przechowywania

W celu skierowania ruchu na prowadzone przez nas kanały na portalach społecznościowych na www.muscat.pl umieściliśmy przyciski za pośrednictwem których Twoje dane w postaci pliku cookies są przekazywane do administratorów je prowadzących (przetwarzają oni dane na podstawie swoich regulaminów).

Kiedy jesteś na portalu społecznościowym i wchodzisz w interakcję z nami (polubienie strony, reakcje na posty, udostępnienia, komentarze, wiadomości prywatne) pod postem gromadzone są następujące dane:

 1. imię i nazwisko,
 2. wizerunek,
 3. profil publiczny,
 4. inne informacje przekazane w wiadomościach lub komentarzach.

Konto MUSCAT ma charakter publiczny, dane użytkowników są widoczne dla wszystkich użytkowników.

Realizując ten cel działamy na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, czyli przesłanki z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu odpowiedzi na komentarze i wiadomości, utrzymywanie relacji z osobami wchodzącymi z nami w interakcje, a także w celach analizy skuteczności komunikacji.

Podanie danych jest dobrowolne, Ty decydujesz jakie masz ustawienia publiczne konta prowadzonego na portalu i jakie dane dodatkowe przekażesz nam w korespondencji czy komentarzach.

Usuwając komentarze i przestając obserwować nasze kanały możesz zrealizować prawo do sprzeciwu.

Nie archiwizujemy danych poza serwerami, na których prowadzone są portale społecznościowe.
Optymalizacja działania strony www.muscat.pl, wsparcie ruchu na stronie (cele statystyczne, marketingowe i analityczne na podstawie identyfikatorów internetowych)
Zakres danych Podstawa przetwarzania danych Obowiązek/dobrowolność podania danych Okres przechowywania

Za pośrednictwem strony www.muscat.pl automatycznie zbieramy tylko dane, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do zarządzania stroną (optymalizacji korzystania ze sklepu, wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w sklepie), zapewnienia sprawnego działania oferowanych na niej funkcjonalności (zachowywanie hasła i loginu, preferencji użytkownika) oraz analizowania skuteczności komunikacji, dostosowywania zawartości newslettera do preferencji, remarketingu – czyli wyświetlania reklam sklepu na innych witrynach z jakich korzysta.

Na stronie www.muscat.pl w celu popularyzacji Sklepu internetowego używane są pliki cookies portali społecznościowych Facebook i Instagram.

W procesie wykorzystywane jest IP komputera i pliki cookies.Realizując ten cel działamy na podstawie uzasadnionego interesu administratora, czyli przesłanki z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, prowadzimy marketing własny własnych towarów i usług, zarządzamy stroną i uruchomionymi na niej funkcjonalnościami.

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne uzyskujemy Twoją zgodę na używanie plików cookies.

Zgodę zbieramy poprzez baner informujący o możliwości zmiany ustawień w używanej przeglądarce wyświetlany przy pierwszym logowaniu na stronie www.muscat.pl.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez odpowiednich ustawień działanie funkcjonalności na www.muscat.pl może być ograniczone. Cofnąć zgodę można poprzez zmianę ustawień używanej przeglądarki internetowej.

Więcej informacji w Polityce cookies.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas prowadzenia działań marketingowych przez Sprzedawcę lub wyrażenia przez Klienta sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób zainteresowanych finasowaniem społecznym rozwoju marki MUSCAT

 1. Administratorem danych osobowych jest 4Mosa S.A. z siedzibą Warszawie, ul. Domaniewska 47, 02-672 Warszawa, KRS 0000564434, REGON 361244432, e-mail: info@muscat.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@muscat.pl
 2. Dane osób, które skierują zapytania na adres: inwestorzy@muscat.pl są przetwarzane w celu dostarczenia zainteresowanym informacji pozwalającym na podjęcie decyzji o wejściu w społeczne finansowanie rozwoju marki MUSCAT (podstawą prawną działania jest podejmowanie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy -art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. Do uzyskania informacji konieczne jest podanie adresu mail (przesłanie maila), podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 4. Danych zebranych w tym celu nie udostępniamy podmiotom trzecim.
 5. Dane będą przechowywane przez okres 1 roku od uruchomienie kampanii crowdinvestingowej na platformie https://www.crowdway.pl.
 6. Przysługujące prawa:
  1. dostępu do swoich danych, ich sprostowania, 
  2. żądania ich usunięcia, 
  3. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Komu będziemy udostępniać Twoje dane?

W budowaniu relacji i obsłudze sprzedaży pomagają nam profesjonalne podmioty zewnętrzne:

 1. spółki grupy kapitałowej 4Mosa S.A. prowadzące showroomy:
  1. 4Mosa S.A., Domaniewska 47,02-672 Warszawa, NIP: 5213694561
  2. Muscat Eyewear Sp. z o.o., ul. Domaniewska 47, Warszawa 02-672, NIP: 5213859163
  3. Muscat Glasses Sp. z o.o., ul. Domaniewska 47, Warszawa 02-672, NIP: 5213892858
  4. Muscat Retail Sp. z o.o., ul. Domaniewska 47, Warszawa 02-672, NIP: 5213859341
  5. Okulary Muscat Sp. z o.o., ul. Domaniewska 47, Warszawa 02-672, NIP: 5213859252
  6. Muscat s.r.o., Palackého 740/1, Nové Město (Praha 1), Praha110 00, Czechy, NIP: CZ06934986
 2. dostawca zintegrowanego systemu do zarządzania przedsiębiorstwem
  1. 4Biznes.eu Sp. z o.o., ul. Sambora 17, 83-130 Pelplin
 3. dostawca usługi hostingu
  1. OVH Sp. z o.o. , ul. Swobodna 1,50-088 Wrocław
 4. dostawca narzędzi do analizy ruchu na stronie, prowadzenia marketingu, wysyłki newsletterów
  1. Emaillabs, ul. Roosevelta 22, 60-465 Poznań
  2. PEOPLEFONEPOLSKASA, Aleja Jana Pawła II 80/116, 00-175 Warszawa
  3. LINK Mobility Poland sp. z o. o., ul. Toszecka 101, 44-100 Gliwice
  4. Hotjar Ltd, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141, MALTA (EU)
  5. Aptiva Sp. z o.o., Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, NIP 5272845286, KRS 0000724894
 5. operator płatności bezgotówkowych
  1. PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186 60-166 Poznań
 6. podmioty świadczące usługi kurierskie
  1. DPD Polska Sp. z o.o., ul. Mineralnej 15, 02-274 Warszawa
  2. InPost Sp.zo.o., ul. Wielicka 28 , 30-552 Kraków
  3. Poczta Polska S.A., 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8
 7. podmiot świadczący usługi księgowe
  1. Kancelaria Rachunkowo-Doradcza Reczek & Jakubowicz Sp. J., ul. Inżynierska 11, 93-569 Łódź
 8. podmiot świadczący usługi prawne
  1. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Kaszubski, ul. Jaracza 18 lok. 6, 90-262 Łódź
 9. podmioty prowadzące portale społecznościowe, których wtyczki zostały zainstalowane na stronie ww.muscat.pl (po ich wciśnięciu) Facebooka, Instagramu, Youtube

Możemy także udostępniać Twoje dane osobowe innym podmiotom z powyższych kategorii, z którymi nawiążemy współpracę.

Profilowanie

Co to jest profilowanie?

Profilowanie dotyczy automatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Wchodząc na www.muscat.pl automatycznie zapisywane są informacje na temat z jakiego urządzenia, reklamy czy adresu zostałeś przekierowany, jak często wracasz na naszą stronę, jakie produkty oglądałeś, czy wrzucałeś je do koszyka itp. Zebrane w ten sposób informację wykorzystujemy do tworzenia profili klientów zaliczając ich do grup o podobnych osobistych preferencjach.

W celu tworzenia profili dane o wadzie wzroku nie są uwzględniane.

Dlaczego to robimy?

Profilowanie używamy w celu kierowania zindywidualizowanych komunikatów marketingowych np. w formie sugestii zakupu towarów.

Czego możesz się spodziewać?

Po wejściu na stronę www.muscat.pl w pasku głównym pojawią się polecane dla Ciebie modele oprawek, a w koszyku sugestie związane z wyborami innych Klientów, którzy poprzednio interesowali się tymi samymi produktami co Ty.

Skutkiem naszego działania jest również kierowanie do Ciebie spersonalizowanych reklam, które wyświetlą Ci się podczas Twojej wizyty na profilach społecznościowych Facebook, Instagram oraz w wyszukiwarce Google i stronach sieci reklamowej Google Ads.


Stosowane przez nas profilowanie nie powoduje żadnego ograniczenia w oferowanych Ci produktach i usługach ani nie jest podstawą jakiejkolwiek zautomatyzowanej decyzji, która wywoływałaby skutki prawne lub w podobny sposób wpływałaby na jakiekolwiek skutki wobec Ciebie.

Wybrane metody ochrony danych

Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych na www.muscat.pl są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL).

Dostawcy rozwiązań ERP gwarantują bezpieczeństwo danych osobowych oraz zapewnia tworzenie kopii zapasowych baz danych.

Jakie praw Ci przysługują i jak z nich skorzystać?

W ramach realizacji prawa dostępu do danych uzyskasz od nas m.in. potwierdzenie czy przetwarzamy Twoje dane, jakie dane, w jakim celu, skąd je pozyskaliśmy i czy komuś udostępniliśmy. W ramach prawa dostępu do danych może otrzymać również kopię danych. Jeżeli masz założone Konto na stronie www.muscat.pl wszystkie dane będziesz miał widoczne w panelu użytkownika. Możesz również wystąpić do nas kierując zapytanie na adres info@muscat.pl lub pisemnie na adres siedziby.

Możesz do nas zgłosić konieczność sprostowania danych w przypadku kiedy są one nieprawidłowe, niekompletne lub nieaktualne. W czasie kiedy realizujemy Twój wniosek możemy na Twoje żądanie ograniczyć ich przetwarzanie (tzn. ograniczyć ich przetwarzanie tylko do przechowywania).

Jeżeli masz założone Konto na stronie www.muscat.pl dane możesz edytować w panelu użytkownika.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jako samodzielną przesłankę przetwarzania danych osobowych, stosujemy tylko w marketingu, jeżeli chcesz wycofać zgodę możesz takie żądanie wysłać na info@muscat.pl albo samodzielnie wypisać się z subskrypcji newslettera klikając w link na końcu wiadomości. Jeśli nie wycofać zgodę na profilowanie za pośrednictwem cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Pamiętaj, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.

Nie przetwarzamy danych dłużej niż do czasu osiągnięcia celu, w jakim były one zebrane. Po upływie tego czasu usuwamy je. Możesz natomiast żądać ich usunięcia jeśli wycofałeś zgodę na ich przetwarzanie a my nie mamy innej podstawy prawnej aby je przetwarzać.

Przykładowo, wycofałeś zgodę na otrzymywanie newslettera, co oznacza, że dane nie będą w tym celu przetwarzane ale jeśli kupiłeś okulary to przez okres upływu roszczeń związanych z tą transakcją ona nadal są przez nas przechowywane. W przypadku skierowania do nas żądania usunięcia danych zostaniesz poinformowany, że nie będziemy mogli takiego wniosku zrealizować.

Dane Klientów przetwarzamy w sposób zautomatyzowany w systemie e-commerce. Na Twoje żądanie możemy przygotować plik w powszechnie używanym formacie nadający się do odczytu maszynowego, również możemy przesłać go innemu administratorowi. Plik będzie zawierał dane osobowe, które nam dostarczyłeś.

Masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tabeli jest on wskazany w 2 kolumnie zatytułowanej podstawa.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane w sposób nieprawidłowy możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Sposób identyfikacji

Pisząc wniosek o realizację praw oprócz danych kontaktowych musisz nam podać dane, które umożliwią nam zidentyfikowane Twojej osoby, np. numer zamówienia, adres email lub sposób, w jaki weszliśmy w posiadanie Twoich danych, np. adres IP komputera, z którego logowałeś się na www.muscat.pl.

Czas rozpatrywania

Na Twoje żądania w zakresie realizacji praw odpowiadamy w ciągu 1 miesiąca. Odpowiedzi udzielamy w tej samej formie, w której je zgłosiłeś, chyba że we wniosku wskazałeś inną formę komunikacji. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy po naszej stronie będą leżały obiektywne przyczyny, możemy przedłużyć okres udzielenia odpowiedzi do 3 miesięcy. O takiej konieczności powiadomimy Cię niezwłocznie.

Wnioski o realizacje praw osób będą przechowywane przez nas przez okres 3 lat i nie będą nikomu udostępniane.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: „EOG”). Mając jednak na uwadze świadczenie usług przez naszych podwykonawców przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, MUSCAT może zlecać wykonywanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Twoich danych poza obszar EOG. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej państwa odbiorców spoza EOG zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG.

Polityka plików cookies

Strona www.muscat.pl wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu Klienta, które mogą być następnie przez nas odczytywane.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. utrzymania sesji Klienta, dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. dostosowania zawartości newslettera do preferencji Klienta;
 4. wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w Sklepie;
 5. marketingowym, w tym prowadzenia remarketingu, czyli wyświetlania Klientowi reklam dotyczących MUSCAT na innych stronach internetowych.

MUSCAT wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu popularyzacji marki za pomocą serwisów społecznościowych: Facebook, Instagram.

W ramach strony www.muscat.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 • „sesyjne” (session cookies): są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
 • „stałe” (persistent cookies): przechowywane są w urządzeniu Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez niego.

Klient może zmienić konfigurację przeglądarki internetowej w taki sposób, by nie było możliwe przechowywanie plików cookies na jego urządzeniu.

Pliki cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu, poprzez:

 1. odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej,
 2. programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient.

Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

 • Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
 • Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
 • Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
 • Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Sklepu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu Klienta mogą być wykorzystywane również przez współpracujące z MUSCAT podmioty trzecie.

Tryb wprowadzania zmian

MUSCAT może wprowadzać zmiany do niniejszej polityce prywatności.

Data „Ostatniej aktualizacji” u góry dokumentu wskazuje datę ostatniej zmiany lub aktualizacji.

Wszelkie zmiany w POLITYCE PRYWATNOŚCI wchodzą w życie z dniem udostępnienia na stronie www.muscat.pl.

W przypadku osób, których dane są przetwarzane w sposób ciągły w związku ze świadczeniem usługi prowadzenia Konto na www.muscat.pl bądź subskrypcji newslettera, informacja o zmianie Polityki prywatności będzie rozsyłana na adres email udostępniony przez Klienta.