Welcome to our online store

BLACK WEEK SALE TRWA! KUP TERAZ >>

Zasady przetwarzania danych osobowych

Kto jest administratorem Twoich danych?

My, czyli 4Mosa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, numer KRS 564434. 

Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 236 750 zł, NIP 5213694561.

Jak możesz się z nami skontaktować?

listownie: ul. Domaniewska 47, 02-672 Warszawa,

e-mailem na adres: info@muscat.pl

Jakie masz prawa?

 1. dostępu do Twoich danych,

 2. ich poprawiania,

 3. żądania ich usunięcia,

 4. ograniczenia przetwarzania,

 5. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych.

Co zrobić gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?

Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych http://www.giodo.gov.pl/

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzanym?

 1. odpowiedzi na Twoją wiadomość, którą wysyłasz za pomocą niniejszego formularza,

 2. przeprowadzenia z Tobą rozmowy telefonicznej,

 3. przeprowadzenia z Tobą rozmowy na czacie,

 4. marketingowym polegającym na promocji naszych działań.

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Przy czym, bez podania Twoich danych kontaktowych nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoją wiadomość e-mail lub list.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane? 

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli tego rozporządzenia.

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość lub

przeprowadzenie z Tobą rozmowy telefonicznej lub na czacie oraz prowadzenie naszego marketingu.

Komu przekażemy Twoje dane?

 1. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) sklepu oraz danych osobowych dla nas,

 2. Naszemu Działowi Obsługi Klienta,

 3. Dostawcy urządzenia pozwalającego na przeprowadzenie czatu.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas:

 1. potrzebny na udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania poruszonej przez Ciebie sprawy;

 2. potrzebny na przeprowadzenie z Tobą rozmowy telefonicznej lub rozmowy na czacie;

 3. prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych.

Czy po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?

Tak. Możesz to zrobić w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane:

 1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;

 2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.