Welcome to our online store

Projekt UE

Firma Muscat Glasses Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie z Funduszy Europejskich w wysokości354  416,00  PLN  na realizację  projektu  nr  POIR.02.03.05-32-0024/21,  pn.  „Rozwój  firmy  Muscat Glasses   Sp.   z   o.o.   poprzez   opracowanie  nakładek   na   okulary   dedykowanych   osobom   ze światłowstrętem”.

Celem  projektu  jest  rozwój  Wnioskodawcy  -  firmy  Muscat  Glasses  Sp.  z  o.o.  poprzez wdrożenienowego   produktu   –  nakładek   na   okulary   korekcyjne   i  przeciwsłoneczne   dla   osób   ze światłowstrętem.Dziękinakładkommożliwebędzie zaspokojenie potrzeb życiowych osób z grupy docelowej poprzez wyeliminowanie negatywnych następstwświatłowstrętu takich jak: ból oczu, pieczenie,  nadmierne łzawienie  czy  uczucie ciała  obcego  w  oku,  co możeznaczącoutrudniać,  a nawet  ograniczać  zaspokojenie  podstawowych  potrzeb  osób  z  grupy  docelowej  takich  jak egzystowanie w oświetlonych przestrzeniach.

Dotychczasowa  działalność   Wnioskodawcy   zostanie   zdywersyfikowana,   co   przyczyni  się   do poszerzenia asortymentu oferowanego przez Wnioskodawcę

Całkowitawartość projektu: 512 860,70 PLN.