Projekt UE

Firma Muscat Glasses Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie z Funduszy Europejskich w wysokości 354 416,00 PLN na realizację projektu nr POIR.02.03.05-32-0024/21, pn. „Rozwój firmy Muscat Glasses Sp. z o.o. poprzez opracowanie nakładek na okulary dedykowanych osobom ze światłowstrętem”.

Celem projektu jest rozwój Wnioskodawcy - firmy Muscat Glasses Sp. z o.o. poprzez wdrożenienowego produktu –
nakładek na okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne dla osób ze światłowstrętem. Dzięki nakładkom możliwe będzie zaspokojenie potrzeb życiowych osób z grupy docelowej poprzez wyeliminowanie negatywnych następstw światłowstrętu takich jak: ból oczu, pieczenie, nadmierne łzawienie czy uczucie ciała obcego w oku, co może znacząco utrudniać, 
a nawet ograniczać zaspokojenie podstawowych potrzeb osób z grupy docelowej takich jak egzystowanie w oświetlonych przestrzeniach.

Dotychczasowa działalność Wnioskodawcy zostanie zdywersyfikowana, co przyczyni się do poszerzenia asortymentu oferowanego przez Wnioskodawcę

Całkowita wartość projektu: 512 860,70 PLN.